LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ FETEŞTI
MUNICIPIUL FETEŞTI - JUDEŢUL IALOMIŢA
STR. BĂNĂŢENILOR NR.14- TEL.-FAX 0243/362713
E-MAIL: gs_ind_alim_fetesti@yahoo.com

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti Poziţionarea unităţii şcolare în municipiul Feteşti Oferta Şcolară Revista Şcolii Proiect "COMENIUS" Prezentarea dotărilor LTIA Feteşti PROIECT ERASMUS+ EuroVet Documente LTIA Contact LTIA
DOCUMENTE ARACIP

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (PAS) 2022-2023

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (PAS) 2014 - 2015

Raport anual de evaluare internă a calităţii (R.A.E.I.) 2015 - 2016

Fişa tip a raportului de evaluare internă

P.S.I.

AUTORIZAŢIE SANITARĂDocumente

BUGET LTIA 2016

BUGET LTIA 2017

BUGET LTIA 2018

ORGANIGRAMA AN ȘCOLAR 2022-2023

HOTĂRÂRI C.A.

INVITATIE TARGUL MESERIILOR

Manual de autoevaluare a calității 2008

PARTENERI AI LICEULUI TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL LICEULUI

Planul de acţiune al şcolii (PAS) 2010

Raport anual de evaluare internă a calităţii 2009-2010

Template oferit de xhost.ro
Free Hosting
si sitecreator.ro
Site Builder